You are here: Actua

Actuapagina

  Actua

  Start Zorgpoort

  De Alezi-partners starten samen met Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel vanaf 2 mei met een gezamenlijk initiatief: de Zorgpoort. Met deze Zorgpoort willen de organisaties nog beter inspelen op de ondersteuningsvragen van personen met een beperking binnen de regio Leuven.

  Officiële toetreding Begeleid Wonen Leuven en Open Therapeuticum Leuven - 13/10/2014

  Op maandag 13 oktober 2014 ondertekenden de voorzitters van Begeleid Wonen Leuven en Open Therapeuticum Leuven de engagementsverklaring van Alezi. Hiermee treden zij officieel toe tot het netwerk van Alezi en zijn er op dit moment 4 actieve organisaties binnen deze samenwerking.

  Vrijwilligersproject PAMOJA Leuven - 01/09/2014

  Vanuit Alezi werd het project Pamoja-Leuven ontwikkeld. Dit project wil personen ondersteunen die door hun beperking moeilijk kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Vrijwilligers vormen de schakel om dit te realiseren. De naam Pamoja komt van het Swahili en betekent "samen". Voor meer info, ga naar www.pamoja-leuven.be of stuur een bericht naar pamojaleuven@alezi.org

  Tijdelijke stopzetting engagement Oikonde Leuven - 20/09/2013

  Als gevolg van een aantal decretale wijzigingen gaat de werking van Oikonde Leuven vanaf 01/01/2014 over in een provinciale werking, Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel of kortweg PVBB genaamd. Dit betekent dat Oikonde Leuven zijn engagement binnen Alezi niet meer kan waarmaken en zet de samenwerking tijdelijk 'on hold'.

  ALEZI - Oostremstraat 26 - 3020 Herent - Tel. (016)88 19 26. Contacteer ons