You are here: Waarom samenwerken?

Waarom samenwerken?

  Waarom samenwerken?

   

  Een opportuniteit voor gebruiker, medewerker en organisatie.

  De uitgangspunten van deze samenwerking zijn:

  1. Meer kwaliteit bieden op het vlak van de zorg, begeleiding en ondersteuning van personen met een handicap. De zorgvragen van de cliënten binnen de sector van de gehandicaptenzorg worden complexer, individueler en specifieker. De tendens naar vraaggestuurde zorg verplicht voorzieningen om werkingsoverschrijdend samen te werken zodat het zorgaanbod verbreed en meer gedifferentieerd kan worden. Bij een ruimer en individueler aanbod heeft de cliënt er belang bij dat de overgang van de ene naar de andere zorgvorm naadloos kan gebeuren. Samenwerking dient te vertrekken vanuit inhoud en vanuit de intentie om het zorgaanbod voor de cliënt te optimaliseren (cliënt - microniveau).
  2. Vertrekken vanuit een gelijklopende visie op zorg, zowel op het niveau van professionele zorg als op het niveau van het werken met vrijwilligers. Om dit te realiseren, zal de visie explicieter en scherper gesteld worden  (zorg - microniveau).
  3. Meer kracht ontwikkelen op tal van organisatiedomeinen. Het is de bedoeling om meer en betere doelstellingen en resultaten te halen en deskundigheid op tal van organisatiedomeinen te verhogen. Zie thema’s verder (organisatie en synergie - mesoniveau).
  4. Blijven bouwen aan continuïteit en blijven doen waar we goed in zijn. Dit kan door sneller en doelgerichter in te spelen op kansen op het vlak van ontwikkelingen in de zorg en op het vlak van organisatieontwikkelingen. Zie thema’s verder (organisatie en synergie - mesoniveau).
  5. Versterkt naar de buitenwereld treden en op lokaal/regionaal vlak gezamenlijk onze identiteit kenbaar maken. Dit samenwerkingsverband kan zich beter positioneren naast andere bestaande clusters en samenwerkingsverbanden (binnen of buiten de sector VAPH). Door zich als één geheel te presenteren, kunnen de betrokken voorzieningen meer gewicht in de schaal leggen in hun relatie met plaatselijke, regionale en Vlaamse overheden (beleid - macroniveau).
  6. Financiële middelen efficiënter inzetten door pooling. Schaalvergroting laat toe een loskoppeling te maken tussen de zorg en de voorwaarden om deze zorg te realiseren. We bekijken bijv. het patrimonium, de financiële middelen, de exploitatie,… (organisatie en synergie - mesoniveau).

  ALEZI - Oostremstraat 26 - 3020 Herent - Tel. (016)88 19 26. Contacteer ons