Over Alezi

Samenwerken? Een evidente keuze!

Samenwerken voor personen met een ondersteuningsvraag in de regio Leuven

Hejmen, Oostrem en Den Ateljee slaan de handen in elkaar

Wanneer je moet leven met een beperking en hiervoor ondersteuning nodig hebt, is het vaak niet evident om de gepaste ondersteuning te vinden. Hejmen, Oostrem en Den Ateljee zijn organisaties binnen de regio Leuven die op hun terrein jarenlange expertise hebben opgebouwd. Zij bundelen hun krachten in deze samenwerking om een kwaliteitsvol aanbod uit te bouwen. 

Intern is er ook afstemming tussen de organisaties en bouwen ze samen een aantal gemeenschappelijke diensten uit. Deze diensten gaan van ICT en administratie tot vorming en outreaching.

Het samenwerkingsverband ALEZI ontstond meer dan 5 jaar geleden. Deze naam verwijst naar Associatie LEuvense Zorgverlenende Initiatieven en heeft ook de betekenis van: 'we gaan ervoor'.


Waarom samenwerken?

Een opportuniteit voor gebruiker, medewerker en organisatie.

In de uitbouw van onze samenwerking staat de gebruiker centraal. Samen werken we er aan:

  • - Om meer kwaliteit op het vlak van zorg, begeleiding en ondersteuning; 
  • - Om te zoeken naar een gelijklopende visie op zorg;
  • - Om meer kracht te ontwikkelen op tal van organisatiedomeinen;
  • - Om een continuüm van zorg uit te bouwen;
  • - Om gezamenlijk naar buiten te treden; 
  • - Om financiële middelen efficiënter in te zetten;


Vacatures

Hieronder kan je de open vacatures voor de organisaties van Alezi vinden. 

Interesse?

Aarzel niet om ons te contacteren!

Contacteer ons