Partners

Oostrem

Aanbod en visie

Oostrem begeleidt volwassenen met een verstandelijke, een motorische of een meervoudige handicap. Deze personen kunnen bijkomende problemen (vb. sociaal-emotioneel, sensorisch, medisch…) vertonen. Zij kunnen begeleid worden, voor zover de hulpverlening die voor deze complexe problemen vereist is, kadert in het bestaande zorgaanbod. Binnen deze doelgroepen heeft Oostrem aandacht voor de meest zorgbehoevenden. Oostrem wil aan deze personen dagbesteding en indien gewenst ook woongelegenheid bieden. Dit betekent op het gebied van dagbesteding het aanbieden van opvang en sfeerbegeleiding, arbeids-, bezigheids- of ervaringsgerichte activiteiten. Op het gebied van wonen betekent dit dat Oostrem een integrale woonvoorziening is, waar gespecialiseerde begeleiding geboden wordt in een aangepaste infrastructuur.

Hejmen

Aanbod en visie

Over de verschillende woonvormen heen doet vzw Hejmen een woon- en begeleidingsaanbod aan volwassenen met een beperking die ondersteuning behoeven en wensen op vlak van wonen en leven in al zijn facetten. De cliënten zijn personen die een externe dagbesteding en een zekere mate van zelfstandigheid aankunnen.
Hierbij wil vzw Hejmen residentieel of ambulant een individuele begeleiding op maat van de cliënt voorzien, die ruimte biedt aan de groei naar meer zelfstandigheid en zelfactualisering. Dit willen we binnen ons begeleidingsmodel, op basis van dialoog en gelijkwaardigheid, bewaken door deze af te stemmen op de mogelijkheden van de cliënt, elk met zijn eigenheid.
Om dit aanbod te verwezenlijken doen de cliënten beroep op een enthousiaste begeleidingsequipe van meer dan 30 personen en de onmisbare ondersteunende functies.

Den Ateljee

Den Ateljee wil de sociale integratie en het persoonlijk welzijn van personen met een beperking bevorderen. Ze willen hiermee een aanbod van een zinvolle dagbesteding uitbouwen met activiteiten zo veel mogelijk aangepast aan individuele interesses en mogelijkheden (arbeidsvoldoening). Met deze werking komen ze naar buiten via verkoopbare producten en diensten (sociale waardering). Ten slotte zet den Ateljee in op kleinschaligheid en werkt het binnen een kleine groep (plezante sfeer). 

Ook partner worden?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen

Contacteer ons